Ce este un diriginte de santier? Dirigintele de santier este persoana fizică angajată de către investitor/beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor.

detalii
Obligatiile dirigintelui de santier - verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate
- verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului

detalii
Preturi La stabilirea pretului se tine cont printre altele de specificul santierului, de locatie, de complexitatea proiectului si a verificarii lucrarilor. Un pret corect se poate stabili impreuna cu beneficiarul doar in urma discutarii acestor detalii

detalii
Preturi Folositi formularul nostru pentru a estima costul in functie de specificul santierului, de locatie si de complexitatea proiectului.

Contract dirigentie de santier

Dirigintele de santier are atributia de a: Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detinatorului acestuia. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui...
Dirigintele de santier are atributia de a: Transmite catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate...
Dirigintele de santier are atributia de a: Asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui de santier va rog sa ma contactati...
Dirigintele de santier are atributia de a: Interzice executarea de lucrari de catre personal necalificat. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui de santier va rog sa ma contactati...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica respectarea . Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui de santier va rog sa ma contactati la numarul 0723.268.864 Ma numesc...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse în...
Dirigintele de santier are atributia de a: Preia amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice sarcina. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii în exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita. Daca sunteti...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului. Daca sunteti interesat...
Detalii contact
Inginer Dan Virlan
Adresa: Sos. Oltenitei Nr. 134 – 136, Sector 4, Bucuresti
Mobil: 0723.268.864
Email: virlan.dan@gmail.com
Web: www.dirigintesantier.ro

Ma puteti contacta la numarul 0723.268.864 pentru informatii sau oferte de pret
Putem stabili o intalnire pentru detalii, fara obligatii financiare sau contractuale.