Ce este un diriginte de santier? Dirigintele de santier este persoana fizică angajată de către investitor/beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor.

detalii
Obligatiile dirigintelui de santier - verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate
- verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului

detalii
Preturi La stabilirea pretului se tine cont printre altele de specificul santierului, de locatie, de complexitatea proiectului si a verificarii lucrarilor. Un pret corect se poate stabili impreuna cu beneficiarul doar in urma discutarii acestor detalii

detalii
Preturi Folositi formularul nostru pentru a estima costul in functie de specificul santierului, de locatie si de complexitatea proiectului.

Servicii

Serviciile pe care un diriginte de santier le poate furniza deriva din obligatiile legale pe care le gasiti enumerate mai jos.
Acestea se pot adapta de la o lucrare la alta in functie de cerintele beneficiarului si de specificul lucrarii. O discutie detaliata intre diriginte si beneficiar in perioada de pregatire a santierului, inainte de semnarea contractelor cu constructorul si furnizorii de materiale este foarte importanta.

In cazul meu, in urma acestei discutii veti cunoaste urmatoarele:

• Serviciile pe care vi le ofer tinand cont de particularitatile proiectului, modul meu de lucru si pretul pentru aceste servicii

• Modul in care trebuie incheiate contractele cu constructorul si furnizorii de materiale astfel incat sa va puneti la adapost de surprize de-a lungul lucrarilor

• Informatii cu privire la documentele ce formeaza Cartea Tehnica a Constructiei, a relatiilor cu autoritatile, in special cu primaria (emitentul autorizatiei de construire) si Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si modul in care se face receptia lucrarilor la terminarea lor. Aceasta etapa este la fel de importanta din punct de vedere legal precum este obtinerea autorizatiei de construire

• Preturi de manopera si materiale si metode cu ajutorul carora se pot tine sub control cheltuielile.

Cele mai importante atributii ale unui diriginte de santier sunt:

• Raspunde alaturi de constructor si proiectant de realizarea corecta a fiecarei etape de lucrari
• Raspunde pentru intocmirea corecta si completa a Carti Tehnice a Constructiei.
• Este ghidul dumneavoastra pas cu pas, pe intreaga perioada a construirii imobilului

Mai jos gasiti definitia dirigintelui de santier si obligatiile acestuia conform ordinului nr.1496 din 13 mai 2011 actualizat.

Dirigintele de santier este persoana fizica angajata de catre investitor/beneficiar, cu obligatii privind asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor.

Obligatiile acestuia sunt urmatoarele:

 

In perioada de pregatire a investitiei

Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenul de valabilitate

Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului

Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor

Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora

Verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor

Verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul

Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei

Verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante

Verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii în exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita

Preia amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice sarcina

Participa impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper

Preda catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier

Verifica existenta Planului calitatii si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva

Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la I.S.C

Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil

In perioada executiei lucrarilor

Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare

Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte

Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau agrement tehnic

Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat

Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice

Verifica respectarea

Interzice executarea de lucrari de catre personal necalificat

Participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante

Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc

Asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera

Transmite catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei

Informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor

Urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate

Verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor

Anunta I.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica punerea in siguranta a constructiei, conform proiectului

Anunta I.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros

Preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale

Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detinatorului acestuia

Detalii contact
Inginer Dan Virlan
Adresa: Sos. Oltenitei Nr. 134 – 136, Sector 4, Bucuresti
Mobil: 0723.268.864
Email: virlan.dan@gmail.com
Web: www.dirigintesantier.ro

Ma puteti contacta la numarul 0723.268.864 pentru informatii sau oferte de pret
Putem stabili o intalnire pentru detalii, fara obligatii financiare sau contractuale.