Ce este un diriginte de santier? Dirigintele de santier este persoana fizică angajată de către investitor/beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor.

detalii
Obligatiile dirigintelui de santier - verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate
- verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului

detalii
Preturi La stabilirea pretului se tine cont printre altele de specificul santierului, de locatie, de complexitatea proiectului si a verificarii lucrarilor. Un pret corect se poate stabili impreuna cu beneficiarul doar in urma discutarii acestor detalii

detalii
Preturi Folositi formularul nostru pentru a estima costul in functie de specificul santierului, de locatie si de complexitatea proiectului.

Diriginti de santier autorizati

Dirigintele de santier are atributia de a: Preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei finale. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu...
Dirigintele de santier are atributia de a: Anunta I.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada...
Dirigintele de santier are atributia de a: Anunta I.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros,...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor. Daca...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in...
Dirigintele de santier are atributia de a: Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil. Daca sunteti interesat...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la I.S.C. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta Planului calitatii si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenul de valabilitate. Daca sunteti interesat...
Detalii contact
Inginer Dan Virlan
Adresa: Sos. Oltenitei Nr. 134 – 136, Sector 4, Bucuresti
Mobil: 0723.268.864
Email: virlan.dan@gmail.com
Web: www.dirigintesantier.ro

Ma puteti contacta la numarul 0723.268.864 pentru informatii sau oferte de pret
Putem stabili o intalnire pentru detalii, fara obligatii financiare sau contractuale.