Ce este un diriginte de santier? Dirigintele de santier este persoana fizică angajată de către investitor/beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor.

detalii
Obligatiile dirigintelui de santier - verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate
- verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului

detalii
Preturi La stabilirea pretului se tine cont printre altele de specificul santierului, de locatie, de complexitatea proiectului si a verificarii lucrarilor. Un pret corect se poate stabili impreuna cu beneficiarul doar in urma discutarii acestor detalii

detalii
Preturi Folositi formularul nostru pentru a estima costul in functie de specificul santierului, de locatie si de complexitatea proiectului.

Diriginte santier bucuresti

Dirigintele de santier are atributia de a: Preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei finale. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu...
Dirigintele de santier are atributia de a: Urmareste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie. Daca...
Dirigintele de santier are atributia de a: Asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de receptie. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui...
Dirigintele de santier are atributia de a: Preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale. Daca...
Dirigintele de santier are atributia de a: Anunta I.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada...
Dirigintele de santier are atributia de a: Anunta I.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros,...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor. Daca...
Dirigintele de santier are atributia de a: Urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate. Daca sunteti interesat de un astfel...
Dirigintele de santier are atributia de a: Informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor. Daca sunteti...
Dirigintele de santier are atributia de a: Asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui de santier va rog sa ma contactati...
Dirigintele de santier are atributia de a: Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in...
Dirigintele de santier are atributia de a: Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat. Daca sunteti interesat de...
Dirigintele de santier are atributia de a: Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau agrement tehnic. Daca sunteti interesat de...
Dirigintele de santier are atributia de a: Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil. Daca sunteti interesat...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la I.S.C. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta Planului calitatii si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al...
Dirigintele de santier are atributia de a: Preda catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui de santier va rog sa ma...
Dirigintele de santier are atributia de a: Participa impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper. Daca sunteti interesat de un astfel...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii în exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita. Daca sunteti...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui de santier va rog sa ma contactati...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta...
Dirigintele de santier are atributia de a: Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenul de valabilitate. Daca sunteti interesat...
Detalii contact
Inginer Dan Virlan
Adresa: Sos. Oltenitei Nr. 134 – 136, Sector 4, Bucuresti
Mobil: 0723.268.864
Email: virlan.dan@gmail.com
Web: www.dirigintesantier.ro

Ma puteti contacta la numarul 0723.268.864 pentru informatii sau oferte de pret
Putem stabili o intalnire pentru detalii, fara obligatii financiare sau contractuale.