Ce este un diriginte de santier? Dirigintele de santier este persoana fizică angajată de către investitor/beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor.

detalii
Obligatiile dirigintelui de santier - verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate
- verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului

detalii
Preturi La stabilirea pretului se tine cont printre altele de specificul santierului, de locatie, de complexitatea proiectului si a verificarii lucrarilor. Un pret corect se poate stabili impreuna cu beneficiarul doar in urma discutarii acestor detalii

detalii
Preturi Folositi formularul nostru pentru a estima costul in functie de specificul santierului, de locatie si de complexitatea proiectului.

Diriginte de santier pret

Dirigintele de santier are atributia de a: Urmareste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie. Daca...
Dirigintele de santier are atributia de a: Asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de receptie. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui...
Dirigintele de santier are atributia de a: Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detinatorului acestuia. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui...
Dirigintele de santier are atributia de a: Preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale. Daca...
Dirigintele de santier are atributia de a: Anunta I.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada...
Dirigintele de santier are atributia de a: Anunta I.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros,...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor. Daca...
Dirigintele de santier are atributia de a: Transmite catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate...
Dirigintele de santier are atributia de a: Asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui de santier va rog sa ma contactati...
Dirigintele de santier are atributia de a: Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale...
Dirigintele de santier are atributia de a: Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat. Daca sunteti interesat de...
Dirigintele de santier are atributia de a: Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau agrement tehnic. Daca sunteti interesat de...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse în...
Dirigintele de santier are atributia de a: Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil. Daca sunteti interesat...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la I.S.C. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta Planului calitatii si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al...
Dirigintele de santier are atributia de a: Preia amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice sarcina. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii în exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita. Daca sunteti...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui de santier va rog sa ma contactati...
Dirigintele de santier are atributia de a: Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului. Daca sunteti interesat...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenul de valabilitate. Daca sunteti interesat...
Mare parte din cei care isi construiesc o casa doresc sa faca asta cu o echipa de meseriasi, gandindu-se in primul rand la pret. Este adevarat, se pot face economii, insa riscurile sunt foarte mari. Imaginati-va...
Cartea tehnica, cuprinzand toate documentele si inregistrarile ce privesc proiectarea, executia si receptia imobilului, devine un “certificat de garantie” de buna executie, incepand de la proiectare...
Detalii contact
Inginer Dan Virlan
Adresa: Sos. Oltenitei Nr. 134 – 136, Sector 4, Bucuresti
Mobil: 0723.268.864
Email: virlan.dan@gmail.com
Web: www.dirigintesantier.ro

Ma puteti contacta la numarul 0723.268.864 pentru informatii sau oferte de pret
Putem stabili o intalnire pentru detalii, fara obligatii financiare sau contractuale.