Ce este un diriginte de santier? Dirigintele de santier este persoana fizică angajată de către investitor/beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor.

detalii
Obligatiile dirigintelui de santier - verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate
- verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului

detalii
Preturi La stabilirea pretului se tine cont printre altele de specificul santierului, de locatie, de complexitatea proiectului si a verificarii lucrarilor. Un pret corect se poate stabili impreuna cu beneficiarul doar in urma discutarii acestor detalii

detalii
Preturi Folositi formularul nostru pentru a estima costul in functie de specificul santierului, de locatie si de complexitatea proiectului.

Ce este dirigintele de santier

Dirigintele de santier are atributia de a: Preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei finale. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu...
Dirigintele de santier are atributia de a: Urmareste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie. Daca...
Dirigintele de santier are atributia de a: Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detinatorului acestuia. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui...
Dirigintele de santier are atributia de a: Urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate. Daca sunteti interesat de un astfel...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in...
Dirigintele de santier are atributia de a: Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil. Daca sunteti interesat...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui de santier va...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta...
Cartea tehnica, cuprinzand toate documentele si inregistrarile ce privesc proiectarea, executia si receptia imobilului, devine un “certificat de garantie” de buna executie, incepand de la proiectare...
Detalii contact
Inginer Dan Virlan
Adresa: Sos. Oltenitei Nr. 134 – 136, Sector 4, Bucuresti
Mobil: 0723.268.864
Email: virlan.dan@gmail.com
Web: www.dirigintesantier.ro

Ma puteti contacta la numarul 0723.268.864 pentru informatii sau oferte de pret
Putem stabili o intalnire pentru detalii, fara obligatii financiare sau contractuale.