Ce este un diriginte de santier? Dirigintele de santier este persoana fizică angajată de către investitor/beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor.

detalii
Obligatiile dirigintelui de santier - verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate
- verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului

detalii
Preturi La stabilirea pretului se tine cont printre altele de specificul santierului, de locatie, de complexitatea proiectului si a verificarii lucrarilor. Un pret corect se poate stabili impreuna cu beneficiarul doar in urma discutarii acestor detalii

detalii
Preturi Folositi formularul nostru pentru a estima costul in functie de specificul santierului, de locatie si de complexitatea proiectului.

Cat costa un diriginte de santier

Dirigintele de santier are atributia de a: Urmareste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie. Daca...
Dirigintele de santier are atributia de a: Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detinatorului acestuia. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui...
Dirigintele de santier are atributia de a: Urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate. Daca sunteti interesat de un astfel...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica respectarea . Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui de santier va rog sa ma contactati la numarul 0723.268.864 Ma numesc...
Dirigintele de santier are atributia de a: Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat. Daca sunteti interesat de...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse în...
Dirigintele de santier are atributia de a: Preda catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui de santier va rog sa ma...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu al dirigintelui...
Dirigintele de santier are atributia de a: Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor. Daca sunteti interesat de un astfel de serviciu...
Dirigintele de santier are atributia de a: Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului. Daca sunteti interesat...
Detalii contact
Inginer Dan Virlan
Adresa: Sos. Oltenitei Nr. 134 – 136, Sector 4, Bucuresti
Mobil: 0723.268.864
Email: virlan.dan@gmail.com
Web: www.dirigintesantier.ro

Ma puteti contacta la numarul 0723.268.864 pentru informatii sau oferte de pret
Putem stabili o intalnire pentru detalii, fara obligatii financiare sau contractuale.